ÂLÂ Parti’li Subaşı’ndan Batı Akdeniz’deki plan değişikliğine reaksiyon

Batı Akdeniz Bölgesi ile ilgili Bakanlığın etraf tertibi plan değişikliğini eleştiren YETERLİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, “Batı Akdeniz’deki plan değişikliği kararı tarihi ve doğal zenginlikleri yok edecek bir talan planıdır” dedi.

GÜZEL Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı , Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Etraf Tertibi Planı Değişikliğinin, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanıp, askıya çıkarıldığını hatırlatarak, “Böylesi değerli planlamaların, oldu-bittiye getirilmesi, maalesef tarihi ve doğal zenginliklerimizin talan edilmesi dışına bir sonuç doğurmamaktadır” diye konuştu. Subaşı plan değişikliği gerçekleşirse tarihi ve doğal zenginliklerimizin yok olacağını da söyledi.

“EKOSİSTEM HARAP EDİLECEK”

Planla İlgili tenkitlerini Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak karşılıklandırılması istemi ile TBMM Başkanlığına verdiği önerge ile lisana getiren Hasan Subaşı şunları söyledi:

“Pandemi sürecinde tüm dünya devletlerinin en stratejik öncelikli başlıkları besin üretimi ve tarım olmuştur. Global kıtlık ve besin krizi riski ülkeleri tehdit etmektedir. Bu türlü bir meseleyle karşı karşıya iken, sulanabilir verimli tarım topraklarının turizm tesis alanına dönüştürülerek yapılaşmaya açılması için planlama yapılması kabul edilemez.

Plan değişikliğiyle, Akdeniz Bölgesinin tarihi ve doğal muhafaza alanlarını içinde barındıran Antalya’nın doğusundan batısına; Kaş, Kalkan, Patara, Sıçanadası, Küçük Çaltıcak, Büyük Çaltıcak, Kındıl Çeşmesi, Aksu Çayı kıyısı, Kundu Sakızbucak Orman Alanı, Manavgat ve Gazipaşa üzere kıymetli alanlar turizm tesisi olarak yapılaşmaya açılmaktadır.

Dava konusu planlanan bölge içerisinde, tarihi ve doğal zenginliklerimiz, kıyılardaki doğal ve kültürel bedeller, sulanabilir verimli tarım toprakları, arkeolojik ve doğal sit alanlar, orman ve zeytinlik alanları, deniz kaplumbağaları yuvalama alanları, Akdeniz foku ömür alanları, endemik bitki habitatları yer alıyor.

Bu alanlar gerek mahkeme kararıyla gerekse şahsen Bakanlığınızın kararlarıyla ‘Doğal sit-kesin korunacak hassas alan’, ‘Doğal sit-nitelikli müdafaa alanı’ yahut ‘Doğal sit-sürdürülebilir müdafaa ve denetimli kullanım alanı’ olarak tespit edilmiş ve müdafaa altına alınmıştır.

Halihazırda, bölgemizde turizmin gelişmesine bağlı olarak yerleşim yerlerinde artan gereksinimi karşılamak gayesiyle ağır yapılaşmalar olmuş, lakin kentlerin altyapıları yetersiz kalmış ve kentsel gelişme doğal alanları tehdit etmeye başlamıştır.

Müdafaa altındaki alanlarda yapılaşma kararları alınması, doğal sit alanlarına geri dönülmez, telafisi güç ziyanlar verecek etrafında de yapılaşma baskılarını artıracak, yetersiz olan altyapı ve artıma sistemleriyle, tabiat kirlenecek, turizmden beklenen yarar sağlanamayacağı üzere, ekosistem de harap edilecektir”

“KIYILARIN KULLANIMI HALKA AİTTİR”

Anayasa’nın 43. Hususu uyarınca, kıyıların herkesin eşit ve özgür kullanımına açık olan ve kamu faydasına kullanılması mecburî olan yerler olduğunu lisana getiren Hasan Subaşı, “Plan değişikliği ile turizm kararı getirilen bu yerler, kamp ya da piknik yapmak, denize girmek suretiyle halkın yararlandığı seçkin alanlardır. Kıyı kesitinin bu alanlar dışındaki yerleri, büsbütün turizm tesisleri tarafından işletilmektedir. Artık bir halkın kullanımında olan ve halka ayrılmış bu yerler yok edilecek, vatandaşımız kendi memleketinde denizden, kıyıdan, kumsaldan faydalanamayacaktır” dedi.

“İLGİLİLERİN GÖRÜŞLERİ ALINMADI”

TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin planı değişikliğinin kimi planlama alanları istikametinden kısmi iptali ile yürütmenin durdurulması talebiyle Antalya Nöbetçi Yönetim Mahkemesi kanalıyla Danıştay’a dava açtığını hatırlatan Hasan Subaşı, tenkitlerini şöyle sürdürdü:

“Çevre Tertibi Planı kararları alınırken, 40-50 yıl sonrası nüfus yoğunluğu, ulaşım üzere amaçlar belirlenerek karar oluşturulur. Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli etraf nizamı planı ‘Amaç ve İlkeler’ başlıklı kısımda planın 2025 yılı gaye alınarak yapıldığı belirtilmektedir.

3 yıl üzere çok kısa bir mühlet için yapılan planlama yapılması; lokal idarelerin, sivil toplumun, kent kurullarının, odaların ve ilgilerin görüşleri alınmadığını göstermektedir. Böylesi kıymetli planlamaların, oldubittiye getirilmesi, maalesef tarihi ve doğal zenginliklerimizin ‘talan edilmesi dışına bir sonuç doğurmamaktadır”

Subaşı önergesinin sonunda Bakan Kurum’un cevaplandırmasını istediği soruları da şöyle sıraladı:

-Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Etraf Sistemi Planı Değişikliği hazırlanma sürecinde, STK, mahallî idareler ve ilgililerden görüş alınmış mıdır?

-Çevre Tertibi Planı Değişikliğiyle, kıyılar halkın kullanımdan çıkarılacaktır. Bu planlama Anayasa’nın 43. Hususuna karşıt olup böylesi bir düzenleme kamu faydası gözetmemektedir. Anayasa’ya apaçık alışılmamış olan bu değişiklik hangi gayeyle yapılmıştır?

-Değişikliğe mevzu bölgelerle ilgili olarak başka ayrı, Mahkeme kararları ve Bakanlığınızın müdafaa kararları vardır. Anayasa’nın 138. unsurunun dördüncü fıkrasında, “Yasama ve yürütme organları ile yönetim, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve yönetim, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” denilmektedir. Bakanlığınızın, mahkeme kararlarını apaçık halde yok sayarak kaldığı bu değişikliğin türel desteği nedir?

-Tarım alanlarının, doğal ve tarihi muhafaza alanlarının yok edilmesi değerine alınan ve Anayasa ile Mahkeme kararları ve Bakanlığınızın evvelki kararlarına muhalif olan bu plan değişikliğinin durdurulması yahut geri çekilmesi elzemdir. Bu hususta bir planlamanız mevcut mudur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.