Letonya’da fabrika aldı, Düzce’ye tesis kurdu

Birol BOZKURT

Poliüretan üretiminde dünya devleri ile ya­rışan Kimpur, üretim kapasitesini artırmayı hedef­liyor. İlk çeyrek rakamları­nı açıklayan şirket, gelirleri­ni yüzde 65 artırarak 1,6 mil­yar TL’ye çıkarmayı başardı. Dünyanın en büyük poliüre­tan üreten şirketleri arasın­da 9’uncu sırada yer alan ve tamamen yerli sermaye sa­hip olan Kimpur, 1983 yılın­da Kimteks Kimya adıyla 2 arkadaş tarafından kurulan 40 yıllık bir şirket. İlk dönem­lerde ayakkabı sektörü ile ya­kından çalışan firma ayakka­bı sektörü için üretim yapar­ken, daha sonra ayakkabının alt kısmında kullanılan poliü­retanı da üretmeye başlıyor. Sektör ağını hızla büyüten fir­ma daha sonra 2008 yılında Gebze’de kendi üretim yeri­ne geçti ve pazar lideri olma­yı başardı. Firma daha son­ra bir yol ayrımına giderek üretim ve ticaret faaliyetleri­ni ayırma kararı alıyor. Kim­teks Kimya ticari satışlarına devam ederken Kimteks Po­liüretan olarak yoluna devam eden Kimpur bu ayrılmadan sonra üretime odaklanarak büyüyor.

2022 yılında halka açılan şirketin bu yıl yüzde 20 bü­yüme hedeflediğini söyle­yen Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, “Sektörden hızlı bü­yüyen bir şirketiz. Geçen yıl sektör yüzde 3 büyürken biz yüzde 20 büyümeyi başardık. Pazar lideri olarak üretim ka­pasitemizi sürekli artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kurun serbest bırakılmasını istiyoruz

Ülke olarak zor bir dönem­den geçildiğine vurgu yapan Karaca, “İç pazarda deprem ve deprem sonrası sıkıntılar ve bazı pazarlardaki daralma­lar veya büyümeler bizim pa­zarımızı etkiliyor. Tabii ki se­çim süreci ve uygulanan se­çim ekonomisi de bize etki ediyor. Halka arzdan elde etti­ğimiz gelirle Düzce’de yatırı­mına başladığımız 65 bin ton üretim kapasiteli tesisimiz bu ay içerisinde tamamlanacak. Ayrıca Letonya’da 25 bin ton kapasiteli bir tesisi satın al­dık ve orada üretime başladık. İhracatta daha agresif olmayı hedefliyoruz. Dövizde yaşa­nan baskı bizi olumsuz etki­liyor bu yüzden ihracatçılar olarak kurun serbest bırakıl­masını arzu ediyoruz. Global markalarla rekabet ediyoruz. Kurdaki bu baskı bizim reka­betimizi olumsuz etkiliyor” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının sektöre yönelik etkilerini an­latan Cavidan Karaca, “Rusya büyük bir pazar bizim için. Uk­rayna savaşının başlamasıyla birlikte sektörün büyük oyun­cuları Rusya’dan çekilince biz buradaki boşluğu doldurmayı başardık. Türkiye’den yapılan poliüretan ihracatının yüzde 55-60’ını biz yapıyoruz” ifade­lerini kullandı.

Kimpur ilk çeyrekte gelirlerini yüzde 65 artırdı

Kimpur, 2023 yılının ilk üç ayında konsolide gelirleri­ni yüzde 65 artışla 1,619 mil­yar TL olarak gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde konsolide gelir 981 milyon TL seviyesindeydi. Kimpur’un brüt karı 2023 yılının ilk çey­reğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81 ar­tışla 291 milyon TL olarak gerçekleşirken, faiz, amortis­man ve vergi öncesi kârı ise yüzde 25 artışla 227 milyon TL’ye yükseldi.

Bilanço rakamlarını değer­lendiren Kimpur CEO’su Ca­vidan Karaca, şirketin sürdü­rülebilir büyüme stratejisine vurgu yaptı. Karaca, “2023 yı­lının ilk çeyreğinde gördüğü­müz başarılı sonuçlar, Kim­pur’un sektördeki lider konu­munu bir kez daha kanıtlıyor. 2023 yılında da yurt içi ve ih­racat pazarlarımızda sağlam bir büyüme ve karlılık grafi­ği çizmeye devam edeceğiz. 2023’ün ilk çeyreğinde yakla­şık 35 bin ton satış gerçekleş­tiren şirketimiz, satış gelirle­ri ve net kârlılıkta bütçe üzeri bir performans sergiledi” di­ye konuştu. İlk çeyrekte mik­tarsal olarak yüzde 40’ı aşan bir büyüme gerçekleştirdikle­rine dikkat çeken Karaca, “İlk çeyrekte iç pazarda depremin etkisine rağmen büyümeyi ba­şardık. Gaziantep ayakkabı üretiminde önemli bir merkez. Şehir depremden ilk başlarda etkilendi ancak üretim hızlıca eski seviyesine geldi” dedi.

Dünyada en büyük 9’uncu üreticiyiz

Üretim hedeflerinden bah­seden Karaca, şunları söyle­di; “Letonya’da 25 bin tonluk kapasiteli üretim merkezini en kısa sürede tam kapasite­ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sene 25 bin tondan fazla bir üretim büyümesi hedefliyo­ruz. Böylece 130 bin tonluk bir üretim kapasitesiyle dünyada 9’uncu büyük firma oluyoruz. Düzce’deki 65 bin tonluk üre­timin de gelmesiyle 210 bin tonluk bir üretim kapasitesine hedeflediğimizden daha hızlı ulaşmayı planlıyoruz”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir