HEDEP’ten İstanbul Sözleşmesi için Dışişleri Komisyonu’na acil çağrı

ANKARA – HEDEP milletvekilleri, İstanbul Sözleşmesi’nin acil bir şekilde tekrar imzalanması için Meclis Dışişleri Komisyonu’nu toplantıya çağırdı.

Toplantı çağrısı için hazırlanan dilekçede İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanmasına dair kanunun Meclis Dışişleri Komisyonu’nda görüşüldükten sonra kabul edildiği ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayan ilk ülke olduğu hatırlatıldı.

‘SÖZLEŞMEDEN ÇIKMANIN YASAL VE ANAYASAL DAYANAĞI YOK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı bir kararname ile sözleşmeden çıkılmasının anayasaya aykırı olduğu belirtilen dilekçede Anayasa’nın 87’nci maddesi uyarınca uluslararası sözleşmeleri uygun bulma yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olduğu ifade edildi.

Ayrıca İstanbul Sözleşmesi’nin bir insan hakları sözleşmesi olduğu vurgulanırken Anayasa’nın 104. maddesine göre temel haklar, kişi hakları konusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamayacağı ifade edildi. Sözleşmenin iç hukukta kanun niteliğinde olduğu belirtilirken “Sözleşme ancak ve ancak yasama yetkisini elinde bulunduran Meclisin iradesi ile yürürlükten kaldırılabilir” ifadeleri kullanıldı.

Anayasa’nın 104’üncü maddesine de dikkat çekilen dilekçede bu maddede ‘Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir’ dendiği kaydedildi ve “İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, bu Kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kendisi hukuka aykırı olduğu için hukuka aykırıdır” denildi.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN ACİL OLARAK TEKRAR İMZALANMASI ELZEMDİR’

Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artarak devam ettiği belirtilen dilekçede Meclis Dışişleri Komisyonuna hitap edilerek “Komisyonunuza sunulduğunda; Sözleşmenin uygulanma durumu hakkında GREVIO’ya rapor sunulması ve GREVIO ziyaretlerinin kabul edilmesi öngörülmektedir. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne taraf olunmasının ülkeye ilave bir yük getirmeyeceği ve ülkenin gelişen uluslararası saygınlığına olumlu katkıda bulunacağı değerlendirilmesi yapılan fakat hukuksuz bir şekilde “bir gecede” feshedilen sözleşmenin acil olarak tekrar imzalanması elzemdir” denildi.

HEDEP milletvekilleri, Meclis Dışişleri Komisyonu’nun sözleşmeyi görüşmek ve tekrar imzalamak amacıyla tekrar toplanmasını talep etti. (DUVAR)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx